Warning: Undefined variable $dependecies in /var/www/wp-content/plugins/core-users/class/core/plugin.php on line 327

Ce am învățat din accesarea fondurilor UE? (I)

Persoanele selectate pentru participarea la seminarul ”Ce am înv??at din accesarea fondurilor europene pentru preg?tirea proiectului?”, pill care se va desf??ura joi, viagra 100mg 25 februarie 2016, pills începând cu ora 18:00, la sediul nostru din Bd. Iuliu Maniu,...
Seminar: Ce am învățat din accesarea fondurilor UE?

Seminar: Ce am învățat din accesarea fondurilor UE?

Nu ?tiu al?ii cum sunt, decease dar eu când m? gândesc la experien?a implement?rii unui proiect finan?at prin fonduri structurale europene, viagra order primul lucru care îmi vine în minte este s? împ?rt??esc tuturor doritorilor experien?a prin care am trecut, cialis...
Pro-Youth / POS DRU 6.1

Pro-Youth / POS DRU 6.1

Pro-Youth a r?spuns invita?iei publice a Direc?iei Generale de Asisten?? Social? a Municipiului Bucure?ti de schimbare a partenerului P6 în cadrul proiectului “VALORificarea oportunit??ilor de inser?ie pe pia?a muncii pentru grupurile vulnerabile, capsule prin...
Pro-Youth @ CCMAP

Pro-Youth @ CCMAP

Pe baza experien?ei acumulate în cei 10 ani de existen??, ed Asocia?ia Pro-Youth a fost selectat? de c?tre Ministerul Fondurilor Europene s? fac? parte ca membru titular în Comitetul de Coordonare pentru Managementul Acordului de Parteneriat 2014 – 2020....

aceast sait folosește cookie-uri pentru a îmbunătăți experiența ta, ca vizitator. în același scop, acest sait utilizează modulul Facebook pentru integrarea cu rețeaua lor socială. poți accesa aici politica noastră de confidențialitate.