Manageri de Proiect Performan?i 2015

Proiect co-finan?at de c?tre Ministerul Tineretului ?i Sportului prin Concursul Na?ional de Proiecte pentru Tineret 2015

În ziua de azi proiectele au devenit o parte integrat? a vie?ii de zi cu zi. Fie c? este vorba de proiecte pe plan personal, order profesional sau academic, ne lovim de conceptele care le guverneaz? la fiecare pas. Asocia?ia Pro-Youth î?i propune prin acest proiect s? creasc? ?ansele tinerilor de integrare pe piata muncii prin dobândirea capacit??ii ?i abilit??ilor necesare pentru a manageria proiecte.

În acest sens, proiectul ini?iat de Asocia?ia Pro-Youth promoveaz? realizarea cursurilor gratuite în rândul tinerilor, acreditate prin intermediul ANC de c?tre Ministerul Educa?iei Na?ionale ?i Ministerul Muncii, Familiei, Protec?iei Sociale ?i Persoanelor Vârstnice, care folosesc instrumente educa?ionale competitive, practice, complementare celor formale.

Pentru a-i motiva suplimentar pe tineri, ace?tia vor participa la un seminar de bune practici în managementul de proiect organizat la finalul proiectului, pentru a lua leg?tura cu manageri de proiect cu experien?? ?i a împ?rt??i din experien?a practic? a acestora.

Cine poate participa?

Cursurile sunt destinate exclusiv studen?ilor cu vârsta maxim? împlinit? în momentul înscrierii de 35 de ani, care î?i doresc s? se dezvolte ?i s? devin? competitivi prin demararea ?i implementarea propriilor proiecte.

Care este programul cursurilor?

?tim c? e?ti ocupat, drept urmare cursurile vor avea loc începând cu ora 17:30. Astfel, î?i vei putea desf??ura activit??ile zilnice în mod obi?nuit, alocând intervalul 17:30 – 21:00 pentru dezvoltarea ta.

Programul cursurilor este:

Grupa 1:

  • Manager de Proiect, 21 – 25 septembrie 2015, 17:30 – 21:00 (Sala 1)

Grupa 2:

  • Manager de Proiect, 28 septembrie – 02 octombrie 2015, 17:30 – 21:00 (Sala 1)

Grupa 3:

  • Manager de Proiect, 05 – 09 octombrie 2015, 17:30 – 21:00 (Sala 1)

Ce primesc în schimb?

Pe lâng? cuno?tin?ele necesare demar?rii ?i implement?rii unui proiect, vei primi un certificate care va dovedi interna?ional ?i sus?inut institu?ional acest lucru, prin Autoritatea Na?ional? pentru Calific?ri, împreun? cu un certificat eliberat de Asocia?ia Pro-Youth ?i Ministerul Tineretului ?i Sportului al?turi de un raport al activit??ilor tale pentru a-?i dovedi implicarea în acest program. Condi?iile necesare pentru ob?inerea certificatelor:

  • Certificatul Pro-Youth ?i MTS: to?i participan?ii vor primi acest certificat;
  • Certificatul ANC Manager de Proiect: to?i participan?ii care au promovat examenul de licen?? (sunt studen?i masteranzi).

Po?i participa la cursuri indiferent de nivelul studiilor absolvite, sub rezerva eliber?rii certificatelor acreditate ANC numai persoanelor care îndeplinesc condi?iile de eligibilitate stabilite de aceasta.

Unde vor avea loc cursurile?

Cursul va avea loc în sala pus? la dispozi?ie de c?tre principalul sponsor al proiectului, Core Security Advisers:

  • Sala 1: Bd. Iuliu Maniu, Nr. 7, Corp A, Sc. 2, Et. 2, Cotroceni Business Center – Pro-Youth, Sector 6, Bucure?ti

Cotroceni Business Center

Sala 1: Bd. Iuliu Maniu, Nr. 7, Corp A, Sc. 2, Et. 2, Asocia?ia Pro-Youth, Sector 6, Bucure?ti

aceast sait folosește cookie-uri pentru a îmbunătăți experiența ta, ca vizitator. în același scop, acest sait utilizează modulul Facebook pentru integrarea cu rețeaua lor socială. poți accesa aici politica noastră de confidențialitate.