640px-European_Commission_flagsPe baza experien?ei acumulate în cei 10 ani de existen??, ed Asocia?ia Pro-Youth a fost selectat? de c?tre Ministerul Fondurilor Europene s? fac? parte ca membru titular în Comitetul de Coordonare pentru Managementul Acordului de Parteneriat 2014 – 2020.

Comitetul de Coordonare pentru Managementul Acordului de Parteneriat 2014-2020 reprezint? primul nivel de coordonare strategic? care are ca principal? atribu?ie analiza decizional? privind asigurarea coeren?ei interven?iilor, complementarit??ii ?i sinergiilor în toate fazele implement?rii în scopul utiliz?rii eficiente ?i efective a Fondurilor Europene Structurale ?i de Investi?ii 2014-2020.

Asumându-ne rolul de mediator între societatea civil? cu responsabilitate în ceea ce prive?te segmentul Tineret, Asocia?ia Pro-Youth va publica pe pagina proprie în timp util, ordinea de zi, deciziile ?i documentele aferente deciziilor Comitetului de Coordonare cu condi?ia ca acestea s? nu fie considerate informa?ii clasificate. Inaugur?m astfel sec?iunea specific? dedicat? fondurilor structurale ?i de investi?ii a acestei pagini web: Fonduri Structurale ?i de Coeziune.

aceast sait folosește cookie-uri pentru a îmbunătăți experiența ta, ca vizitator. în același scop, acest sait utilizează modulul Facebook pentru integrarea cu rețeaua lor socială. poți accesa aici politica noastră de confidențialitate.