1024px-Fruit_and_vegetables_basketPro-Youth a r?spuns invita?iei publice a Direc?iei Generale de Asisten?? Social? a Municipiului Bucure?ti de schimbare a partenerului P6 în cadrul proiectului “VALORificarea oportunit??ilor de inser?ie pe pia?a muncii pentru grupurile vulnerabile, capsule prin integrarea în Întreprinderi Sociale VALORIS”, POSDRU/168/6.1/S/144616. Ca urmare a procesului de selec?ie, Asocia?ia a fost selectat? ?i ulterior confirmat? prin act adi?ional ca partener în cadrul proiectului.

Dintre responsabilit??ile sale ca partener men?ion?m înfiin?area unei structuri de economie social? (SES) în domeniul prelucr?rii ?i conserv?rii fructelor ?i legumelor în jude?ul Prahova ?i crearea a cinci (5) locuri de munc? pentru o perioad? de minimum 18 luni.

aceast sait folosește cookie-uri pentru a îmbunătăți experiența ta, ca vizitator. în același scop, acest sait utilizează modulul Facebook pentru integrarea cu rețeaua lor socială. poți accesa aici politica noastră de confidențialitate.